Light Treatment เพราะความรัก คือการให้(แสง)

Light Treatment คืออะไร?

Light Treatment คือการให้แสง จัดมุมองศา เลือกสเปกตรัม ปรับความเข้ม และช่วงระยะเวลา โดยแสงเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ต้นไม้แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ซึ่งวิธีการให้แสง ช่วยนักปลูกสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น ปรับแต่งนวัตกรรมไฟปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของต้นไม้ในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ เสริมการปรับปรุงสุขภาพต้นไม้ ปริมาณ Cannabinoid และเพิ่มผลผลิตได้

6 ขั้นตอนการให้แสง

1. Adjust Light Spectrum เลือกไฟปลูกให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับแต่งสเปกตรัมแสง ในระหว่างระยะการเจริญเติบโต สเปกตรัมที่มีแสงสีน้ำเงินมากกว่าจะเป็นประโยชน์ ในขณะที่การเปลี่ยนไปใช้แสงสีแดงจะเป็นประโยชน์ในช่วงออกดอก

2. Set Light Intensity ปรับความเข้มของแสงตามระยะการเจริญเติบโต โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ความเข้มของแสงที่สูงขึ้นในระหว่างระยะการเจริญเติบโต ในขณะที่ความเข้มที่ต่ำกว่าเล็กน้อยอาจเหมาะสมในช่วงออกดอกเร็วเพื่อป้องกันความเครียดจากแสง

3. Impact on Color of Light สีของแสงมีผลกระทบอย่างมากต่อการปลูก ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาของต้นไม้ในด้านต่าง ๆ สีแสงหลากหลายกันสอดคล้องกับความยาวคลื่นที่ต่างกัน และตอบสนองต่อความยาวคลื่นเหล่านี้ต่างกัน

4. Daily Light Period ความสม่ำเสมอแสงเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูก มีอิทธิพลต่อระยะการออกดอกและการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันอาจทำให้ต้นไม้เครียด และส่งผลต่อการเติบโต การปรับระยะเวลาแสงในแต่ละวันตามความต้องการเฉพาะช่วยให้การปลูกดี

5. Record and Analyze Results เก็บบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้แสง และสังเกตการตอบสนองของต้นไม้ วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อปรับแต่งแนวทางของคุณในรอบการเติบโตที่ตามมา

6. Sample Experiment with UV Light นักปลูกทดลองให้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) ในช่วงการเจริญเติบโตเฉพาะเพื่อเพิ่มการผลิต Cannabinoid และTERPENE Profile นักปลูกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสง UV อยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัยสำหรับการปลูกไหม

เรื่องให้แสง LEAF5 ทำได้ 💜🧡

“การให้แสง” เหมาะสมที่สุดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สายพันธุ์เฉพาะเจาะจง สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ตั้งค่าการปลูก การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และความยืดหยุ่นด้านเวลา ซึ่ง LEAF5 มีตัวช่วยสำหรับเรื่องการให้แสง HydraOS ปรับการปลูกง่าย ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน! ใช้หลักการเดียวกับ Light Steering เสริม Harmony of Light สามารถจำลองแสงทั่วทุกมุมโลก เลือกช่วงเวลา วัน เดือน ปีที่ผลผลิตดี นำมาปรับใช้กับการปลูกของเราได้ หากต้นไม้ปรับตัวตามการตอบสนองโดยผลลัพธ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั่นถือเป็นกุญแจสำคัญของการประสบความสำเร็จเรื่องการให้แสงแสดงว่าเป็นการปลูกที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *