ความเครียดต้นไม้ คือปัญหาใหญ่ของนักปลูก

ความเครียดของต้นไม้เกิดจากอะไร?

“ความเครียดต้นไม้” ในกรณีแรกเกิดจากสภาวะร้อนเกิดขึ้นเมื่อต้นไม้ได้รับการตั้งค่าอุณหภูมิที่สูงกว่าช่วงที่เหมาะสม และในกรณีสองเกิดจากแสงเกิดขึ้นเมื่อได้รับสภาพแสงที่อยู่นอกเหนือจากช่วงที่เหมาะสม แล้วสาเหตุของความเครียดจากความร้อนและแสงเกิดจากอะไร และเหล่านักปลูกจะรับมือพร้อมแก้ไขปัญหาความเครียดต้นไม้อย่างไร LEAF5 มีคำตอบ!

ความเครียดจากสภาวะร้อน

ความเครียดจากสภาวะร้อนเกิดขึ้นเมื่อต้นไม้ได้รับการตั้งค่าอุณหภูมิที่สูงกว่าช่วงที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลกระทบทางกายภาพที่ไม่พึงประสงค์ สัญญาณที่บ่งบอกถึงความเครียดจากสภาวะร้อน เช่น ใบหด ใบม้วน ใบเหลือง และในกรณีที่รุนแรงมาก ๆ อาจเกิดความเสียหาย หรือการตายของเนื้อเยื่อได้

สาเหตุของความเครียดจากสภาวะร้อน

 1. High Temperatures: การได้รับอุณหภูมิที่สูงเกินไป โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วงที่ต้นไม้ทนทาน
 2. Inadequate Cooling: การระบายอากาศ หรือกลไกการระบายความร้อนไม่เพียงพอ ในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร อาจทำให้เกิดความเครียดจากสภาวะร้อนได้
 3. Drought Conditions: การขาดน้ำ อาจทำให้ความเครียดจากสภาวะร้อนรุนแรงขึ้น เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ต้นไม้เย็นลง ผ่านการคายน้ำ

วิธีรับมือความเครียดจากสภาวะความร้อน

 1. Proper Ventilation: ให้การไหลของอากาศอย่างเหมาะสมในสภาพการเจริญเติบโตในร่มเพื่อลดสภาวะร้อน
 2. Temperature Control: รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพันธุ์พืชเฉพาะ
 3. Hydration: ให้น้ำแก่ต้นไม้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อน เพื่อรองรับการคายน้ำ

ความเครียดจากแสง

ความเครียดจากแสงเกิดขึ้นเมื่อต้นไม้ได้รับสภาพแสงที่อยู่นอกเหนือจากช่วงที่เหมาะสม ในขณะที่ต้นไม้ต้องการแสงสำหรับการสังเคราะห์แสง ความหนาแน่นของแสงที่เยอะเกินไปหรือไม่เพียงพอ ระยะเวลา หรือสเปกตรัมที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดความเครียดได้

สาเหตุของความเครียดจากแสง

 1. Excessive Light: แสงแดด หรือแสงประจำ ที่มีความเข้มของแสงสูงมาก สามารถทำให้เกิดความเสียหายที่เนื้อเยื่อของต้นไม้ได้โดยเฉพาะใบ
 2. Insufficient Light: แสงที่ไม่เพียงพอสำหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง สามารถจำกัดการเจริญเติบโต และพัฒนาของต้นไม้
 3. Incorrect Light Spectrum: ต้นไม้มีความต้องการทางด้านสเปกตรัมของแสงที่เฉพาะเจาะจง และความไม่เข้ากันนี้สามารถทำให้เกิดความเครียดได้

วิธีรับมือความเครียดจากแสง

 1. Shade or Diffuse Light: ให้ร่มเงา หรือใช้ตัวกระจายแสง เพื่อลดความเข้มของแสงแดดโดยตรง
 2. Proper Lighting: รักษาความเข้มของแสง และสเปกตรัมที่เหมาะสมสำหรับชนิดต้นไม้
 3. Lighting Duration: ควบคุมระยะเวลาการถูกแสง หลีกเลี่ยงการให้แสงนานเกินไป

เลือกตัวช่วยดี LEAF5มีแนะนำ

ความเครียดต้นไม้” เกิดได้เสมอหากได้รับ ความเครียดจากสภาวะร้อน และ ความเครียดจากแสง เป็นผลกระทบต่อสุขภาพต้นไม้ ควรตรวจสอบ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ และใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง LEAF5 มีตัวช่วย HydraOS ควบคุมสเปกตรัมแสง ปรับแสงตามภูมิศาสตร์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ และการเพิ่มผลผลิต เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไม่เคยมีใครทำมาก่อน ใช้หลักการ Light Steering เข้ามาช่วยให้การทำฟาร์มมีศักยภาพเพิ่มขึ้น แถมประหยัดค่าไฟลงมากถึง 31% ที่สำคัญใช้ไม่ยากควบคุมได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *