“แสง” มีผลต่อการผลิต Terpene อย่างไร? LEAF5 พร้อมตอบ!

“แสง” สำคัญกับ Terpene อย่างไร?

“แสง” เป็นบทบาทสำคัญของการพัฒนา แสดงออกของ Terpene ซึ่งเป็นสารประกอบอะโรมาติกมีทั้งในต้นไม้ พืชบางชนิด และกัญชา ซึ่งมีหลากรสชาติ และกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีบทบาทต่าง ๆ ในสรีรวิทยา และกลไกการป้องกันตัวของต้นไม้

7 ปัจจัยที่แสงมีผลต่อ Terpene

1. Light Spectrum: ความยาวคลื่นที่แตกต่างกันพบในสเปกตรัมแสง สามารถส่งผลต่อการแสดงออกของ Terpene Profile ได้ทั้งต้นไม้ รวมถึงกัญชา ซึ่งมีเซลล์รับแสงที่ตอบสนองต่อแสงสีต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การได้รับแสงอัลตราไวโอเลต (UV) มีความเกี่ยวข้องกับการผลิต Terpene ที่เพิ่มขึ้นในต้นไม้บางชนิด

2. Intensity of Light: ความเข้ม หรือ ความสว่างของแสง ส่งผลต่อการสังเคราะห์ Terpene ความเข้มของแสงที่สูงขึ้น ภายในช่วงเหมาะสมที่สุดสำหรับต้นไม้บางชนิด อาจกระตุ้นการผลิต Terpene บางชนิด อย่างไรก็ตาม ความเข้มของแสงที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดความเครียด และอาจลดปริมาณ Terpene ได้

3. Light Duration (Photoperiod): ระยะเวลาของการเปิดรับแสง หรือ ช่วงแสง สามารถส่งผลต่อการผลิต Terpene ได้ เช่นเดียวกับต้นไม้หลายชนิด กัญชาถือเป็นต้นไม้ที่มีช่วงแสง ซึ่งหมายความว่าการออกดอก และการผลิต Terpene สามารถถูกกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นแสงเวลากลางวัน และเวลากลางคืน

4. Quality of Light: คุณภาพของแสง รวมถึงสเปกตรัมและองค์ประกอบอื่น ๆ อาจส่งผลต่อ Terpene Profile นวัตกรรมไฟปลูก LED ช่วยให้สามารถควบคุมสเปกตรัมแสงโดยเฉพาะ มักใช้ในการปลูกกัญชาเพื่อปรับสภาพแวดล้อมของแสงเพื่อการแสดงออกของ Terpene ให้เหมาะสมที่สุด

5. Stress Response: ความเครียดเล็กน้อย พร้อมกับความเครียดจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ สามารถกระตุ้นให้ต้นไม้ผลิต Terpene ได้มากขึ้น สารประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่ตอบสนองต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นกลไกธรรมชาติเพื่อป้องกันสัตว์กัดกินต้นไม้ เชื้อโรคคุกคาม หรือสภาวะที่รุนแรงต่าง ๆ

6. Genetic Factors: การสร้างพันธุกรรมของต้นไม้ มีบทบาทสำคัญในการกำหนด Terpene Profile ของมันด้วย สายพันธุ์กัญชาหลากหลาย มีองค์ประกอบของ Terpene ที่แตกต่างกัน แม้ว่าแสงจะส่งผลต่อการผลิต Terpene โดยรวม แต่ประเภท และอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจง มักจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยพันธุกรรมของต้นไม้

7. Temperature and Humidity: แสงมีปฏิกิริยากับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ Terpene การควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมสมดุล เป็นสิ่งสำคัญในการปรับการแสดงออกของ Terpene ให้เหมาะสม

“แสง” รู้ไว้ได้เปรียบ

สิ่งสำคัญนักปลูกควรทราบ คืออิทธิพลของแสงที่มีต่อ Terpene นั้นขึ้นอยู่กับชนิด และต้นไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ อาจตอบสนองต่อสภาพแสงที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ แม้ว่าความเครียดบางอย่างอาจเพิ่มการผลิต Terpene แต่ความเครียดที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของต้นไม้ และการผลิต Cannabinoid

LEAF5 GuideS

การเลือกแสงเหมาะสม ปรับสเปคตรัมสมดุล และควบคุมสิ่งแวดล้อมให้พอดี ถ้าอยากควบคุมได้อย่างใจนึก LEAF5 มีตัวช่วย SAP เป็นไฟเสริม หลากตัวเลือก UVA Light, Green Light และ Far-Red Light ช่วยยกระดับการปลูก สามารถเชื่อม SAP กับ TECHIE ได้ทั้ง 2 models (TECHIE 670 w และ TECHIEMAX 980 w) เพื่อ Harmony of Light ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง และคุณภาพของผลผลิตในการปลูก เป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง Terpene Profile และ Cannabinoid ให้ประสบความสำเร็จ 🎉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *