เทคนิคการเลือกสีของแสง ในแต่ละขั้นตอนการปลูก

เลือกได้ถูก ปลูกตรงจุด

การเลือกสีของแสง ในการปลูกต้นไม้ ซึ่งสีของแสงในแต่ละขั้นตอนของการปลูกมีบทบาทสำคัญในการมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดสีของแสงที่แนะนำสำหรับระยะต่าง ๆ

เทคนิคการเลือกสีในแต่ละช่วง

Seedling Stage

ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต ต้นกล้าจะได้รับประโยชน์จากแสงในสเปกตรัมสีน้ำเงิน แสงสีฟ้าส่งเสริมการพัฒนาของรากและลำต้นให้แข็งแรง รวมถึงการสร้างใบที่กะทัดรัดและแข็งแรง ไฟ LED เติบโตที่มีสัดส่วนความยาวคลื่นสีน้ำเงินที่สูงกว่ามักใช้ในช่วงนี้

Vegetative Stage

ในระยะการเจริญเติบโต ต้นสายเขียวต้องการสเปกตรัมแสงที่สมดุล รวมถึงความยาวคลื่นสีน้ำเงินและสีแดง ในขณะที่แสงสีฟ้ายังคงส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่แข็งแกร่ง แสงสีแดงมีความสำคัญมากขึ้นในการส่งเสริมการแตกกิ่งก้านด้านข้างและการขยายใบ ไฟเร่งโต LED ที่มีสเปกตรัมสีน้ำเงินและสีแดงผสมกัน หรือไฟเต็มสเปกตรัม เหมาะสำหรับระยะนี้

Flowering Stage

เมื่อต้นไม้เปลี่ยนไปสู่ระยะออกดอก จะต้องการแสงในสเปกตรัมสีแดง แสงสีแดง(ลับตา) ช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนการออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาของดอกตูมที่หนาแน่น ไฟ LED เติบโตที่มีสัดส่วนความยาวคลื่นสีแดงที่สูงกว่าเป็นสิ่งจำเป็นในระหว่างการออกดอกเพื่อเพิ่มการผลิตตา และศักยภาพสูงสุด

สรุปเทคนิคการเลือกสีของแสงที่เหมาะสม

การปรับสเปกตรัมสีของไฟปลูกตามระยะเฉพาะของการปลูก นักปลูกสามารถปรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพิ่มผลผลิตสูงสุด และปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ การรักษาตารางเวลาและความเข้มของแสงให้สม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตที่ดี และการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการตลอดวงจรการปลูก LEAF5 แนะนำ SAP ตัวช่วยไฟเสริม ที่ทำให้ทุกการปลูกมีสีของแสงในทุกขั้นตอน ไม่ต้องยุ่งยางในการติดตั้ง ง่ายต่อการใช้งาน แม้มีเพียงแค่คนเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *