แสงสีแดง : แสงสีแดง(ลับตา) มีอิทธิพลต่อการปลูกอย่างไร? – LEAF5 พร้อมเล่า!

ช่วงแสงที่มีผลต่อการปลูก

Red Light หรือ แสงสีแดง โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 600-700 นาโนเมตร และ Far-Red Light หรือ แสงสีแดง(ลับตา) ประมาณ 710-800 นาโนเมตร (เหตุที่เรียกว่า แสงสีแดง(ลับตา) เพราะเป็นช่วงแสงที่สายตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้แล้ว) ซึ่ง 2 สเปกตรัมแสงสีแดงนี้ส่งผลต่อการปลูก และมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโต การพัฒนาของต้นไม้ในระยะต่าง ๆ ดังนี้

Photosynthesis

แสงสีแดง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง เนื่องจากถูกดูดซับโดยคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำหน้าที่จับพลังงานแสง โดยให้พลังในการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำเป็นกลูโคสและออกซิเจน กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้

Flowering Regulation

แสงสีแดง(ลับตา) โดยเฉพาะอัตราส่วนของแสงสีแดง(ลับตา) ต่อแสงสีแดง (อัตราส่วน R:FR) มีอิทธิพลต่อกระบวนการออกดอกในต้นไม้ อัตราส่วน R:FR ที่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแสงสีแดงมากกว่าเมื่อเทียบกับแสงสีแดง(ลับตา) จะช่วยเร่งการออกดอก ในขณะที่อัตราส่วนที่สูงกว่าจะทำให้การออกดอกล่าช้า กลไกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมวงจรการออกดอกในการปลูกตนไม้ในร่ม

Stem Elongation and Plant Morphology

ความสมดุลระหว่าง แสงสีแดงและแสงสีแดง(ลับตา) ยังส่งผลต่อการยืดตัวของลำต้นและสัณฐานวิทยาของต้นไม้โดยรวมด้วย แสงสีแดง(ลับตา) ระดับสูงหรืออัตราส่วน R:FR ต่ำสามารถนำไปสู่การยืดตัวของก้าน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการตอบสนองของการหลีกเลี่ยงร่มเงา ต้นไม้ที่ต้องเผชิญกับสภาวะนี้อาจยืดตัวได้สูงขึ้นเมื่อเข้าถึงแสงได้มากขึ้น

Seed Germination

 แสงสีแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแสงสีแดง(ลับตา) สามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้ การให้สเปกตรัมแสงที่เหมาะสมระหว่างระยะการงอกจะช่วยเพิ่มความเร็ว และความสม่ำเสมอของการงอกของต้นกล้าได้

Indoor Cultivation Optimization

การปลูกต้นไม้ในร่ม นักปลูกมักจะควบคุมสเปกตรัมแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการออกดอกของต้นไม้ ด้วยการปรับความเข้มและอัตราส่วนของแสงสีแดงต่อแสงสีแดง(ลับตา) ผู้ปลูกสามารถควบคุมความสูงของต้นไม้ ระยะห่างภายใน ระยะออกดอก และผลผลิตโดยรวม

LEAF5 เผยเคล็ดลับการปลูก

แนวทางเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงสีแดงและแสงสีแดง(ลับตา) ในการปลูกต้นไม้ นักปลูกอาจใช้เทคโนโลยีแสงสว่างต่าง ๆ เช่น LEAF5 แนะ SAP ไฟเสริม ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ปล่อยความยาวคลื่นและความเข้มเฉพาะได้ทุกระดับ นอกจากนี้ ระบบควบคุม HydraOS จำลองแสงสว่างได้ทั้วทุกมุมโลก ที่ช่วยให้นักปลูกสามารถปรับสเปกตรัมแสงได้อย่างละเอียดตลอดวงจรการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยจำลองสภาพแสงแดดตามธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *