Light Steering + Far-Red เสริมการสังเคราะห์แสง (ขั้นสูง)

เริ่มต้นการทดลอง

ตั้งแต่เริ่ม นักวิจัยได้ทำการทดลอง โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Light Steering กับ Far-Red Light – แสงสีแดง(ลับตา) เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต และคุณภาพของสายพันธุ์ต้นไม้

การผสาน Light Steering กับ แสงสีแดง(ลับตา)

  • ประโยชน์ของแสงสีแดง(ลับตา): ช่วยสร้างการเจริญเติบโตของต้นไม้ ส่งผลต่อการตอบสนองต่อแสงในตอนกลางวัน และเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ได้ถูกใช้เพื่อเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้
  • วิธีการใช้แสงสีแดง(ลับตา): วิธีใช้กลางวัน เสริมแสงสีแดง(ลับตา) ในช่วงกลางวัน เพื่อเพิ่มเรทการสังเคราะห์แสง สะสมพลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนวิธีใช้เวลากลางคืน เสริมแสงสีแดง(ลับตา) ประมาณ 5-18 นาที หลังไฟปิด เพื่อให้ต้นไม้ เข้าสู่สภาวะ หลับและเผาผลาญพลังงานที่สะสมมาในช่วงกลางวัน ในเวลากลางคืน ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • เพิ่มการใช้แสงสีแดง(ลับตา) เข้าไปในการทดลอง: ซึ่งถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์แสงเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความดันน้ำไอ (VPD) จาก HydraOS ควบคุมความเข้มแสงซึ่งเป็นแหล่งความร้อนหลัก และการรวมเอาแสงสีแดง(ลับตา) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่แตกต่างกัน การปรับปรุงคุณลักษณะของ Terpene Profile ของสายพันธ์ุต้นไม้ ไม่เพียงเพิ่มการเจริญเติบโตที่เหมาะสม แต่ยังเพิ่มคุณภาพทางสารเคมี และอัตราส่วนของต้นไม้
  • การทดลองนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ Light Steering ด้วยสีแสงทั้งสามสี: Far-Red, Deep Blue, และ Broad Spectrum ใช้สีหลากหลาย ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมแสงที่เคลื่อนไหว ตามความต้องการของต้นไม้ในขั้นต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต โดยการเสริมสร้างการหายใจของต้นไม้โดยรวม และเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต

ผลการทดลองระหว่าง Light Steering กับ แสงสีแดง(ลับตา)

  • ผลการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ:ได้ผลลัพธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก โดยเปลี่ยนแปลงลักษณะดอกให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งการใช้แสงสีแดง(ลับตา) อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่เพิ่ม Terpene และลดการใช้ปุ๋ยและไฟเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อลักษณะทางกายภาพของดอกด้วย ผลลัพธ์จากการทดลองนี้ช่วยยืนยันถึงความสำคัญของการใช้แสงสีแดง(ลับตา) อย่างมีประสิทธิภาพของผลผลิต โดยการลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มความสมดุลในสภาพแวดล้อมของการเจริญเติบโตต้นไม้อย่างรวดเร็ว
  • ผลกระทบต่อการพัฒนาทางเคมีและสารสมรรถภาพของดอก: ภายใต้เงื่อนไขแสงที่เพิ่มเติมโดยสเปกตรัมสีแดง(ลับตา) ดอกจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันแสดงถึงความหนาแน่น ขนาด และการสร้าง Trichome ของดอกซึ่งบ่งบอกถึงการปรับปรุงที่มีคุณภาพของดอก ดอกดูมีความแข็งแกร่งและน่าสนใจดึงดูดมากขึ้น มีการเพิ่มขึ้น Cannabinoid และ Terpene Profile ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของสภาพแวดล้อม แต่ยังเพิ่มความสวยงาม และอาจมีผลที่เป็นประโยชน์ทางเคมีในดอก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณลักษณะทางการแพทย์

ผลลัพธ์ของการทดลองในระยะเวลา 100 วัน

การที่แสงในห้องมีความสว่าง และเฉดสีที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวันนั้นส่งผลต่อความรู้สึก, การคายนํ้า และการหายใจของต้นไม้ที่อยู่ในห้อง การมีแสงน้อยความร้อนน้อย หรือมีแสงมากความร้อนมากนั้น เมื่อความเข้มของแสงและเฉดสีไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การอยู่ในห้องอาจทำให้รู้สึกหลงวันสับสนคืน เกิดความเครียดสะสมเป็นเวลา 100 วัน ซึ่งการใช้ระบบ Light Steering หรือระบบหรี่แสงสว่างอัตโนมัติ รายนาที จะสามารถสร้างสภาวะที่เหมาะสมและสมดุลให้แก่ต้นไม้ หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในห้องปลูก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสมดุล ส่งผลให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ในระยะเวลา 100 วันนั้น มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มากขึ้น

  • การเจริญเติบโตและความแข็งแกร่งของต้นไม้: การใช้แสงสีแดง(ลับตา) มีการประยุกต์ใช้ในทั้งกลางวันและกลางคืน นำไปสู่การเจริญเติบโตและความแข็งแกร่งอย่างมหาศาลในต้นไม้
  • ความสำคัญของแสงและการปรับปรุงแสง: ควบคุมแสงสเปกตรัมอย่างระมัดระวัง โดยเน้นการทำงานของแสงสีแดง(ลับตา) พบว่าเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการทดลอง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสง และปรับปรุงกระบวนการทางสรีรวิทยาของต้นไม้

กลยุทธ์แสงสำหรับการปลูกต้นไม้ในอนาคต

ผลการทดลอง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพแสง และสมรรถภาพของแสง ในการทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างเหนือชั้น ผลลัพธ์นี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของกลยุทธ์การใช้แสงเชิงเป้าหมาย ที่มีผลต่อการพัฒนาของต้นไม้ สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความแม่นยำในการปลูกต้นไม้

LEAF5 Strategy

 💜 HydraOS, มีการปรับแสงรายนาที เพื่อควบคุมการเติบโตของต้นไม้ ไม่ว่าจะหยุดหรือยืด รวมถึงการเผาผลาญพลังงาน และการหลับของต้นไม้ในเวลากลางคืน ล้วนเป็นเทคโนโลยี Light Steering ที่จะส่งผลโดยตรงสู่ต้นไม้ 

❤️ SAP, Far-red Light หรือ สีแดงลับตา คือคลื่นแสง 700-750 nm ช่วยให้ต้นไม้หลับสนิทจากการเปิดใช้ Emerson Effect สามารถจบปัญหาของการสังเคราห์แสงที่ไม่สมบูรณ์ได้

LEAF5 แนะหากเสริมการทำงาน HydraOS ร่วมกับ SAP, Far-Red Light จะทำให้มีกลิ่นที่หอมหวน ดอกมีรสชาติอร่อย และยังเป็นดอกที่ขายในราคาต่อกรัมได้มากขึ้น ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด แถมประหยัดค่าไฟด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *