การคายน้ำของต้นไม้ VPD Ep.1 (เริ่มต้น)

เริ่มต้นทำความเข้าใจ

การคายน้ำ ควรทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการขาดดุลความดันไอนํ้า (VPD) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปลูกต้นไม้ให้ประสบความสำเร็จ เป็นพื้นฐานสำหรับนักปลูกต้นไม้ทุกชนิด เนื่องจากจะช่วยสร้าง และรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการหายใจสมดุล

ระบบการคายน้ำ

– การคายน้ำเป็นกระบวนการที่ต้นไม้ดูดซับน้ำผ่านรากและปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศผ่านช่องเล็ก ๆ ในใบที่เรียกว่าปากใบ
– การเปิดปากใบเพื่อการแลกเปลี่ยนก๊าซ ในระหว่างการสังเคราะห์แสง, ต้นไม้ต้องดูดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เข้ามาในใบเพื่อใช้ส่วนกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตน้ำตาลและออกซิเจน เพื่อให้ได้ CO2 จำนวนมากพอ
– กระบวนการนี้มีความสำคัญต่อสุขภาพของต้นไม้เนื่องจากช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในต้นและใบ เอื้อต่อการดูดซึมสารอาหาร และรักษาระดับความชุ่มชื้นที่เหมาะสมภายในต้นไม้

ศักย์ความดันไอ (VPD)

– VPD คือการวัดความแตกต่างระหว่างปริมาณความชื้นในอากาศ (ความชื้น) และปริมาณความชื้นที่อากาศสามารถกักเก็บได้เมื่ออากาศอิ่มตัว (ความดันไออิ่มตัว) ที่อุณหภูมิที่กำหนด
– VPD ใช้เพื่อประเมินความสามารถของต้นไม้ในการปรากฏอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ VPD ต่ำหรือสูงเกินไป อาจส่งผลเสียต่อการคายน้ำของต้นไม้และการเจริญเติบโตโดยรวม
– ช่วง VPD ที่สมดุลช่วยให้แน่ใจว่าต้นไม้สามารถคายน้ำได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ประสบปัญหาความเครียดจากน้ำหรือการสูญเสียความชื้นมากเกินไป

ความสำคัญสำหรับการปลูกสายเขียว

1. การปลูกสายเขียว การรักษาช่วง VPD ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตให้สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดสารอาหาร และโรคราน้ำค้าง
2. ต้นไม้เจริญเติบโตในช่วง VPD ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโต:
– Vegetative Stage: VPD ที่เหมาะสม (ประมาณ 0.8-1.2 kPa) ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่แข็งแกร่งและส่งเสริมการพัฒนาของราก
– Flowering Stage: VPD ที่สูงขึ้น (ประมาณ 1.2-1.6 kPa) (สภาวะแห้ง คือการที่ต้นไม้หายใจมากขึ้น ต้องใช้แสงเยอะขึ้น รวมถึง CO2) เหมาะอย่างยิ่งในช่วงระยะออกดอก เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากดอกไม้มากเกินไป ในขณะที่ยังคงส่งเสริมการคายน้ำที่ดีต่อสุขภาพ

การวัดและปรับ VPD

– VPD สามารถคำนวณได้โดยใช้การวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วยเครื่องมือพิเศษ
– การปรับ VPD เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการไหลเวียนของอากาศ เพื่อให้ได้ช่วง VPD ที่ต้องการเพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างเหมาะสม
– การตรวจสอบ VPD อย่างสม่ำเสมอและการปรับเปลี่ยนตามการตอบสนองของต้นไม้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสภาพการเจริญเติบโตในอุดมคติตลอดวงจรการปลูก

LEAF5 ชี้แนะ พร้อมตัวช่วยเสริม

การคายน้ำ และการขาดดุลความดันไอ (VPD) ถือเป็นพื้นฐานสำหรับนักปลูกต้นไม้ทุกชนิด เนื่องจากจะช่วยสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการหายใจสมดุล ที่จะนำพาไปสู่การเจริญเติบโตของต้นไม้ให้แข็งแรงและให้ผลผลิตสูงสุด

  • การกินนํ้าขึ้นอยู่กับปากใบที่เปิดอ้าแบบเต็มที่ หรือไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความชื้น
  • โดยปกติแอร์ในไทยห้องปลูกในไทย สร้างความเย็นได้ประมาณ 23 องศา จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการทำดอก แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาอุณหภูมิ และความชื้นให้เหมาะสม จะทำให้การเจริญเติบโต(ปากใบเปิด) ได้ดีมาก 
  • การให้ความสำคัญ กับ VPD จึงเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการเข้าใจต้นไม้ และการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด

LEAF5 แนะนำ HydraSENSE อุปกรณ์อัตโนมัติไร้สาย วัดอุณหภูมิ, คาร์บอนไดออกไซด์, ความชื้น, และ VPD ในห้องปฏิบัติการใช้ประมวลผลร่วมกับระบบการให้แสงสว่าง HydraOS เพื่อสภาพแวดล้อมสมดุลที่ลงตัวกับการสังเคราะห์แสง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *