การคายน้ำของต้นไม้ VPD Ep.2 (ขั้นสูง)

เจาะลึก ล้วงลับ ฉบับการปลูกขั้นสูง

การคายน้ำ ของต้นไม้ขั้นสูง และการขาดดุลความดันไอ (VPD)’ ซึ่งการทำความเข้าใจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเจาะลึกเข้าไปในกลไกทางสรีรวิทยา มีความซับซ้อนของการควบคุมสิ่งแวดล้อม ผนวกกับการใช้ VPD Chart ควบคู่กับการปลูก เพื่อสามารถดูแลต้นไม้ได้อย่างตรงจุด ถูกระยะช่วงการเจริญของต้นไม้ และสามารถนำการบูรณาการกับแนวทางปฏิบัติไปใช้กับการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ได้

พลศาสตร์ การคายน้ำ

– การคายน้ำในต้นไม้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มของแสง การไหลเวียนของอากาศ และสรีรวิทยาของต้นไม้
– การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้ มีผลกระทบที่ส่งผลต่ออัตราการคายน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพสภาวะการเติบโต

การเพิ่มประสิทธิภาพศักย์ขาดดุลความดันไอ (VPD)

– การปลูกขั้นสูงมุ่งเน้นไปที่การรักษาระดับ VPD ที่แม่นยำซึ่งปรับให้เหมาะกับแต่ละระยะการเจริญเติบโต และสายพันธุ์ต้นไม้
– การใช้ VPD Chart และระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อตรวจสอบ พร้อมกับปรับระดับอุณหภูมิ และความชื้นแบบนาทีต่อนาทีเพื่อให้ได้ช่วง VPD เหมาะสมที่สุด
– การเพิ่มประสิทธิภาพ VPD สามารถเพิ่มอัตราการคายน้ำของต้นไม้ให้สูงสุด หรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่านักปลูก อยากจะเร่งการสังเคราะห์แสง หรือลดอัตราการสังเคราะห์แสง ตามความแข็งแรงหรือความพร้อมของต้นไม้  ไปพร้อม ๆ กับ การเพิ่ม CO2 จะสามารถควบคุม การชะลอหรือเพิ่มอัตราการเจริญเติบได้ เพียงทำความเข้าใจกับต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ รวมถึงการคายน้ำ และวิธีป้องกันปัญหาต่าง ๆ เช่น เชื้อรา หรือโรคราน้ำค้าง

กลยุทธ์การควบคุมสิ่งแวดล้อม

– การปลูกขั้นสูงใช้กลยุทธ์การควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างซับซ้อนเพื่อรักษาสภาพ VPD เหมาะสมที่สุด
– การใช้ระบบควบคุมสภาพอากาศขั้นสูง เช่น เรือนกระจกอัตโนมัติหรือระบบปลูกต้นไม้ในร่มที่มีเซ็นเซอร์ พัดลม เครื่องทำความร้อน และเครื่องลดความชื้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างแม่นยำ
– การควบคุมการขาดดุลความดันไอ (VPD) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับความแตกต่างระหว่างพื้นผิวใบ และ VPD ของอากาศโดยรอบ เพื่อเพิ่มอัตราการคายน้ำให้เหมาะสมโดยไม่ทำให้เกิดความเครียดจากน้ำ

การปรับอุณหภูมิ

– เมื่ออุณหภูมิสูง การระเหยของสารแคนนาบินอยด์ในดอกจะลดลง ส่งผลให้กลิ่นหอมของดอกที่เด่นชัดน้อยลง หากปลูกเพื่อผลิตดอก ควรลดอุณหภูมิเพื่อให้ได้กลิ่นหอมดีที่สุด ต้องสมดุลกับระดับความชื้นเหมาะสม
– การเปิดอุณหภูมิมาก ๆ ส่งผลให้มีผลผลิตและน้ำหนักเพิ่มขึ้น แต่อาจทำให้กลิ่นลดลง เนื่องจากการสังเคราะห์แสงและ Metabolism ในอุณหภูมิสูงมาก ควรปรับสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและคุณภาพตามที่ต้องการโดยให้ความสำคัญกับการระเหย
– อุณหภูมิสูงช่วยเร่งการเจริญเติบโต อาจทำให้กลิ่นลดลง ในขณะที่อุณหภูมิต่ำอาจทำให้การเจริญเติบโตช้าลง แต่เพิ่ม Cannabinoid เอาไปส่งผลให้ดอกมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยมากขึ้นกว่าเดิม

LEAF 5 Trick

– ความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับการคายน้ำของต้นไม้ขั้นสูงและ VPD ในการปลูกกัญต้นไม้เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่แม่นยำ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และการบูรณาการกับแนวทางปฏิบัติการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพการเจริญเติบโต และเพิ่มศักยภาพผลผลิตสูงสุด
– ถ้าอยากปลูกเพื่อให้ดอกมีกลิ่นหอมขึ้น ควรรักษาอุณหภูมิให้อยู่ต่ำกว่า 25 องศา และปรับความชื้นให้เหมาะสมตาม VPD Chart ในโซนสีเหลือง เพื่อลดการระเหยของดอก

LEAF5 มีตัวเสริมเพิ่มการปลูก

LEAF5 ขอแนะนำ HydraSENSE อุปกรณ์อัตโนมัติไร้สาย วัดอุณหภูมิ คาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น และ VPD ในห้องปฏิบัติการ
*สามารถตรวจสอบ Vapor Pressure Deficit (VPD) ได้ทุกที่ทุกเวลา 
– VPD คือการวัดความแตกต่างระหว่างปริมาณความชื้นในอากาศ (ความชื้น) และปริมาณความชื้นที่อากาศสามารถกักเก็บได้เมื่ออากาศอิ่มตัว (ความดันไออิ่มตัว) ที่อุณหภูมิที่กำหนด
– VPD ใช้เพื่อประเมินความสามารถของพืชในการปรากฏอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ VPD ต่ำหรือสูงเกินไป อาจส่งผลเสียต่อการคายน้ำของพืชและการเจริญเติบโตโดยรวม
– ช่วง VPD ที่สมดุลช่วยให้แน่ใจว่าพืชสามารถคายน้ำได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ประสบปัญหาความเครียดจากน้ำหรือการสูญเสียความชื้นมากเกินไป
สามารถใช้ประมวลผลร่วมกับระบบการให้แสงสว่าง HydraOS เพื่อสภาพแวดล้อมสมดุลที่ลงตัวกับการสังเคราะห์แสง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *