Color of Light Ep.3 (Green Light)

Green Light คืออะไร?

Green Light หรือ แสงสีเขียว เป็นหัวข้อการศึกษาใหม่มากสำหรับการปลูกต้นไม้ จะใช้เพิ่มความเข้มข้นแสงให้สูงขึ้น โดยแสงที่ใช้ในการวิจัยปัจจุบัน อยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 520 ถึง 560 นาโนเมตร (nm) แม้ว่าแสงสีเขียวมักถูกมองข้ามเมื่อเปรียบเทียบกับสเปกตรัมแสงอื่น ๆ แต่ก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับการปลูกต้นไม้อยู่มาก

Green Light มีผลต่อการปลูกต้นไม้อย่างไร?

1. Canopy Penetration: แสงสีเขียวสามารถทะลุผ่านหลังคาได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ แสงสีแดง(ลับตา) และสีม่วง(ลับตา) ลักษณะเฉพาะนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการกระจายแสงที่สม่ำเสมอมากขึ้นภายในต้นไม้ทรงพุ่ม ไปจนถึงใบล่าง และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุลทั่วทั้งต้น

2. Plant Morphology: แสงสีเขียวมีบทบาทในการกำหนดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของต้นไม้โดยมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของใบ การยืดตัวของลำต้น และโครงสร้างโดยรวม ต้นไม้ที่ได้รับแสงสีเขียวมักจะมีใบหนาแน่น และมีลำต้นที่แข็งแรงกว่า

3. Photosynthetic Efficiency: แสงสีเขียว จะไม่ถูกกลืนหาย แต่จะไปเพิ่มเป็นพลังงานแสงทั้งหมดที่ถูกต้นไม้ดูดซึมไว้ ซึ่งพบว่าแสงสีเขียวที่มีความเข้มสูงใช้ปลูกในร่มเป็นเรื่องใหม่มาก สิ่งนี้เป็นประโยชน์ และรอให้คุณมาสำรวจผ่าน HydraOS

4. Photosynthesis: แสงสีเขียว ไม่ถูกดูดซับโดยคลอโรฟิลล์ได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับแสงสีแดง(ลับตา) และแสงสีม่วง(ลับตา) แต่ก็ยังมีส่วนช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง ต้นไม้ใช้แสงสีเขียวในการสังเคราะห์แสงในระดับที่น้อยกว่า แต่ยังคงได้รับประโยชน์จากการมีอยู่ของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับความยาวคลื่นอื่น ๆ

5. Supplemental Lighting: แม้ว่าแสงสีเขียวเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอสำหรับการให้แสงสว่างเบื้องต้นในการปลูกในร่ม แต่สามารถใช้เป็นแสงสว่างเสริมเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและการพัฒนาต้นไม้ได้ ซึ่งการรวมแสงสีเขียวเข้ากับสเปกตรัมอื่น ๆ เช่น สีแดง(ลับตา) และสีม่วง(ลับตา) สามารถให้สเปกตรัมสมดุลเพื่อการสังเคราะห์แสงเหมาะสมที่สุด และเป็นการรักษาสุขภาพของต้นไม้อีกด้วย

LEAF5 เสริมไฟเขียว เจ้าเดียวที่มีอยู่

“แสงสีเขียว” มีส่วนช่วยในด้านต่าง ๆ ของการปลูกต้นไม้ รวมถึงการสังเคราะห์แสง การควบคุมปากใบ การเจาะทรงพุ่ม สัณฐานวิทยาต้นไม้ และการให้แสงสว่างเสริม LEAF5 ได้คิดค้น การรวม SAP แสงสีเขียว เข้ากับระบบไฟส่องสว่างควบคู่ไปกับความยาวคลื่นอื่น ๆ ซึ่งช่วยเสริมการเติบโตที่ดี และเพิ่มผลผลิตสูงสุดในการปลูกต้นไม้ แถมเป็นเจ้าเดียวที่มีไฟเสริมสีเขียว!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *